Gulrot

Gulrot

Gulrotproduksjonen i nord er foreløpig liten. Hovedsorten som dyrkes er Napoli. Tromspotet selger mindre mengder buntgulrot, i tillegg brukes det et volum i industrien, i ulike produkter, blant annet Kokt og Klar sin gulrotstuing.