Målselvnepe

Målselvnepe fra Nord-Norge

Målselvnepa er en skikkelig nordlending! Nepa har alltid vært en viktig vekst i nord, kort veksttid og forholdsvis store avlinger gjorde det mulig å bruke nepa både til mat og til fôr. Særlig før poteten kom til Norge, var nepa en viktig vitamin C-kilde. De gamle polfarerne, og spesielt kokkene på skutene, visste hvordan skjørbuk skulle unngås. Nepe stod gjerne på menyen, og ble ofte kokt direkte fra frossen tilstand!

Historien

Målselvnepas historie strekker seg tilbake til pomorhandelen (russehandel) mellom russiske og nordnorske handelsmenn på 17- og 1800 tallet. Pomorhandelen som foregikk på 17-1800 tallet, da ankom forløperen til Målselvnepa Norge. Frø av nepa kom i hendene til blant annet Ole Enok Olsen som bodde ved Luneborg i Målselv. Gjennom mangeårig avl la han grunnlaget for dagens Målselvnepe. Mens"r ussenepa" var stor, flat og gjerne med rød skolt, valgte Ole Enok ut gule, sirkelrunde eksemplarer med innhult rotfeste. Denne nepa ble kalt "Ol-Enok-nepa" og etter hvert "Målselvnepe". Det siste navnet har festet seg, trolig på grunn av flere aktive frøavlere (ukjente navn) i Målselv fra begynnelsen av 1900-tallet. Målselvnepe har den dag i dag de egenskapene som Ole Enok i sin tid la lagt vekt på i sin frøavl.

Som en kuriositet kan nevnes at en av Målselvnepeprodusentene i dag, Hegstad gård, også ligger på Luneborg, rett i nærheten av stedet der Ole Enok drev sin frøavl. "Ol'Enokbakken" er navnet på ei slette i nærheten.

Målselvnepe er en av svært få norske grønnsakssorter på den norske sortslista i dag. Den vedlikeholdes gjennom årlig avl og formering av Senja videregående skole sin avdeling for naturbruk på Gibostad, en tradisjon som har holdt stand i nesten 100 år.

Emballasje

Sesongen for Målselvnepe starter i månedsskifte juli - august, og varer ut året. Tromspotet har i 2017 investert i en pakkemaskin for å pakke hver enkel nepe inn i pustende plast. Med dette vil hver nepe også kunne merkes med opprinnelse, høstedato, lagringsanvisninger og produsent. Plastinnpakningen øker holdbarheten til Målselvnepene slik at matsvinnet reduseres betraktelig både hos oss på anlegget og ikke minst i butikk når grønnsakene er eksponert for mye lys og varme.