Midnattsolpotet pakkes av Tromspotet AS som holder til på Silsand på Senja. Senja ligger omtrent midt i Troms fylke og samtidig nært det fruktbare Målselvområdet. Beliggenheten er dermed svært gunstig i forhold til leveranser fra potetbøndene i Troms. Bedriften ble etablert i 1995 og har i dag 7 årsverk som håndterer omtrent 4000 tonn potet i året. Tromspotet AS vasker, sorterer og pakker poteter for salg i dagligvarehandelen, til grossister og til industriproduksjon. Bedriften er samlokalisert med Art Nor AS (www.koktogklar.no) som driver med sousvide-produksjon av blant annet potetprodukter.

Dagens anlegg, 2017, med potetlageret i det høgeste bygget. Anlegget huser Tromspotet AS, Art Nor AS og flere leietakere. Foto: Ulrike Naumann, Tromspotet.


Tromspotet AS eies og drives i hovedsak av potetbønder. Bedriften har stor fokus på nordnorsk potetproduksjon, og jobber aktivt sammen med lokale bønder for å utvikle produksjnen. I 2005 opplevde Tromspotet AS en økning på 50% leverte nordnorske poteter i forhold til året før.

Høsten 2005 fikk Tromspotet et nytt produksjonsanlegg og bedriften har jevnt og trutt oppgradert produksjonsapparatet hele veien. I det nye produksjonsarealet inngår nytt vaskeanlegg, ny sorteringsmaskin, nytt pakkeanlegg med pakkerobot og ikke minst et innovativt lagersystem for potet i storsekk som gjør at både mindre og større partier kan behandles på en logistikkmessig god måte i vår produksjon. Lagersystemet sørger for jevn temperatur og luftfuktighet for poteten under lagring.

Tromspotet AS startet sin virksomhet hovedsakelig med poteter. I 2014 startet imidlertid en bred satsing på grønnsaker til konsum og industri, med formål om å kunne bli selvforsynt på sikt med kålrot, gulrot og Målselvnepe. Pr 2019 har man rekruttert flere gårdbrukere til grønnsaksproduksjon, og volumet er kommet opp i om lag 200 tonn.