Juno

Juno er en rød tidligpotet, faktisk den tidligste vi har. Den har to norske potetsorter som foreldre, og er dermed å regne som helnorsk, eid av Graminor. Knollene er litt knudrete og egner seg derfor i all hovedsak til konsum. Inni kan Juno av og til få en rød ring - det er karstrengen som har blitt litt farget. Det er ingen kvalitetsfeil, men en sortsegenskap.