Ønsker du å dyrke poteter eller grønnsaker med levering til Tromspotet? Ta kontakt med en av våre produsentkontakter!