Våre ressurser - dyrkingsgrunnlaget

Klima og jordsmonn er to viktige faktorer, men bonden er allerviktigst for å få frem de rette potetene. Her finner du litt informasjon om dyrkingsforhold og våre potet- og grønnsaksprodusenter.

Dyrkingsområde

Midnattsolpoteter er tradisjonsrike potetsorter dyrket nord for Polarsirkelen. I dag er det 10 produsenter som dyrker Midnattsolpoteter, og de finner vi i kommunene Målselv, Lenvik, Bardu og Sørreisa i Troms Fylke. I tillegg er det flere nye produsenter som dyrker grønnsaker - først og fremst Målselvnepe, kålrot og gulrot. Også disse finner vi i Målselv.

Jordsmonn

Jorda i disse områdene er i hovedsak det som kalles siltig sandjord og moldblandet sandjord. Siltig sandjord er elveavsetning fra Barduelva og Målselvelva. Dette er sandholdig jord som også inneholder leire. Moldblandet sandjord er luftig mold. Med jordtypene som vi har i Troms, får Midnattsolpotetene en skånsom behandling og nok fuktighet under vekstperioden.

Gårdstørrelse

Denne regionen er et område med mye kupert terreng og størrelsene på gårdene varierer. Den største produsenten av Midnattsolpotet dyrker om lag 400 dekar, mens den minste bare har fem. De fleste produsentene har imidlertid mellom 50 - 100 dekar. Til sammen er det ca 2000 dekar med potet, i tillegg er det ca. 100 daa med grønnsaker.

Utbytte
Når man snakket om utbyttet av potet i gamle dager, snakket man ofte om "fold". Antall fold ved opptak, forteller hvor mye potet man får i forhold til det man satte. Om foldet er 10, betyr det at man får igjen 10 poteter for hver potet man satte. Det vanlige for potet i Nord-Norge, er faktisk 10-12 fold, hvor 12 er et veldig bra utbytte. Midnattsolpotet Gulløye, som er en krevende sort, gir imidlertid kun 6-7 fold.


Faglige nettverk

Midnattsolpotet vaskes, sorteres og pakkes av bedriften Tromspotet som i hovedsak er eid av lokale potetprodusenter. Faglig utvikling og samarbeid har hele tiden stått i fokus, og i 2014 ansatte Tromspotet egne potetrådgivere som jobber tett sammen med gårdbrukerne, NIBIO, Norsk landbruksrådgiving og offentlige etater. I løpet av året får produsenten flere besøk i åkeren hvor aktuelle dyrkingstiltak diskuteres. Utviklings- og rekrutteringsarbeid står i fokus. Grøntmiljøet i regionen jobber aktivt med kunnskapsutvikling og kompetanseheving samt rekruttering av nye produsenter. Dette arbeidet har vært vellykket; Troms Fylke har, som det eneste fylket i Norge, de siste årene økt arealet for potetproduksjon!

Produsentene i Troms har høy fagkunnskap og interesse for potetdyrking. Etter hvert har det utviklet seg et godt potetnettverk i regionen som er aktivt gjennom hele året. Under vekstsesongen arrangeres det treff i potetfelt hvor aktuelle temaer blir diskutert, det holdes presentasjoner, man har fagkurs for produsentene med ønskede emner og det har vært gjennomført en kompetansegivende potetfagskole (med 30 studiepoeng) på Landbruksskolen på Gibostad på Senja (Senja videregående skole). Dette nettverket knytter produsentene sammen og videreutvikler kunnskapen om potetdyrking i Nord-Norge. Et slikt samarbeid og kunnskap er nødvendig for å kunne produsere kvalitetspoteter som Midnattsolpotet!