Dyrk din produsentdrøm i Nord-Norge med Tromspotet

Klima og jordsmonn påvirker den unike arktiske kvaliteten, men den viktigste faktoren for å få frem de beste potetene og grønnsakene er produsenten. Går du med en produsentdrøm i magen og vil leve av jorda? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Kjøper brorparten av potetavlingen

Tromspotet kjøper brorparten av den kommersielle dyrkede potetavlingen i Troms og Nordland. I tillegg er det produsenter som dyrker grønnsaker – først og fremst kålrot, gulrot og målselvnepe.

Faglig utvikling og samarbeid står i fokus hos Tromspotet

For oss i Tromspotet står faglig utvikling og samarbeid med produsentene i fokus, og siden 2014 har vi hatt egne rådgivere som jobber tett sammen med gårdbrukerne, NIBIO, Norsk landbruksrådgiving og offentlige etater. Rådgivning gis via telefon, e-post, facetime, gårdsbesøk, produsentmøter og samlinger.

I løpet av året får produsentene flere besøk i åkeren av vår rådgiver hvor aktuelle dyrkingstiltak diskuteres slik at vi sammen når målet om riktig kvalitet.

Bygg nettverk og kunnskap i potet- og grønnsaksdyrking med Tromspotet

Våre produsenter er en dyktig gjeng med høy fagkunnskap og interesse for potet- og grønnsaksdyrking. Etter hvert har det utviklet seg et godt nettverk i regionen som er aktivt året rundt, og der det er lav terskel for å rådføre seg med hverandre.

Under vekstsesongen arrangeres det treff i felt hvor aktuelle temaer blir diskutert, og det holdes presentasjoner og fagkurs for produsentene med ønskede emner. Kursrekker som Potetfagskolen og Grønnsaksskolen er eksempler på kompetanseheving lokalt i regionen.

Troms Fylke øker potetproduksjonen - Bli med på suksesshistorien

Dette nettverket knytter produsentene sammen slik at kunnskapen om potetdyrking i Nord-Norge videreutvikles. Vi har klokkertro på at det gode samarbeidet er nøkkelen for å kunne produsere kvalitetspoteter og grønnsaker. Som resultat har Troms Fylke, – som det eneste fylket i Norge, de siste årene økt arealet for potetproduksjon.

Bli en potet- eller grønnsaksprodusent med Tromspotet

Ønsker du mer informasjon om hvordan bli potet- eller grønnsaksprodusent for oss og hva som kreves?

Snakk med vår produsentkontakt:

Ulrike Naumann
ulrike@tromspotet.no